Начало
Органи
Актуална информация
ЗАПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОСКИ С ОТСТЪПКА
ЛЕКЦИИ ОТ ПРАВНИ СЕМИНАРИ
ЕДИННА ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ
За контакти
БАНКОВА СМЕТКА
Интернет връзки
За членове
ЗАЯВЛЕНИЯ
English
ВПИСАНИ АДВОКАТИ
Решения при АК Пазарджик
СНИМКИ ПРИЕМ АДВОКАТИ
ПОКАНА ОБЩО СЪБРАНИЕ
<< Начало | Актуална информация |


РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав) 25 януари 2024 година(*)

|

„Преюдициално запитване — Конкуренция — Картели — Член 101 ДФЕС — Определяне от съсловна организация на адвокатите на минималните размери на адвокатските възнаграждения — Решение на сдружение от предприятия — Забрана за съда да присъжда разноски за адвокатски възнаграждения в размер, по-нисък от минималните размери — Ограничаване на конкуренцията — Обосновки — Легитимни цели — Качество на предоставяните от адвокатите услуги — Изпълнение на решение от 23 ноември 2017 г., ЧЕЗ Електро България и Фронтекс Интернешънъл (C‑427/16 и C‑428/16, EU:C:2017:890) — Възможност за позоваване на съдебната практика Wouters при наличие на ограничение на конкуренцията с оглед на целта“

 

 

По изложените съображения Съдът (втори състав) реши:


 

 

 


 
 
Back Home Top
         
© 2003, Aдвокатска колегия - Пазарджик | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz